top of page
logotypy fe.png

Umowa o dofinansowanie: POIR.02.03.05-22-0032/21-00

Tytuł projektu: ,,Opracowanie i wdrożenie nowej generacji urządzenia elektronicznego do oczyszczania powietrza dedykowanego dla osób z problemami wydolności oddechowej"

Cel projektu: Podniesienie konkurencyjności firmy MEDIUM – Magdalena Stybor w oparciu o projekt wzorniczy innowacyjnego oczyszczacza powietrza LUVT.

Nazwa programu, z którego udzielono wsparcia: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, działanie 2.3 “Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.5 „Design dla przedsiębiorców – Dostępność plus”

Całkowita wartość projektu: 1 837 620,00 PLN


Wartość dofinansowania z UE: 970 200,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.06.2021-31.10.2022
 

bottom of page